Tlačiareň nastavíte najrýchlejšie, ak do mobilného zariadenia nainštalujete aplikáciu HP Smart. Začnite nasnímaním kódu QR.
HP Smart je k dispozícii aj pre systémy Windows a macOS.
Potrebujete ďalšiu pomoc s nastavením? Navštívte podporu HP